untitled

Докторантура МАУП (Міжрегіональна Академія управління персоналом) є найвищим рівнем у системі багаторівневої освіти МАУП. Основна мета докторантури – підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів – докторів філософії ( Ph.D),докторів наук в різних галузях знань.

Напрями

1. Право

2. Державне управління

3. Адміністративний менеджмент

4. Соціологія

5. Економіка

6. Банківський менеджмент

7. Управління людськими ресурсами

8. Фінанси

9. Менеджмент

10. Психологія

Вартість навчання

1 рік 12680 грн

2 роки – 9180 грн за рік

Форма навчання

заочна

 Для вступу до докторантури необхідно подати

  • заяву на ім’я ректора МАУП
  • листок з обліку кадрів
  • копію диплома спеціаліста (магістра, кандидата наук)
  • копію посвідчення про складені кандидатські іспити
  • копію трудової книжки
  • копію паспорта
  • копію закордонного паспорта або посвідчення водія
  • шість кольорових фотокарток (3х4)

Прийом документів щомісяця

У докторантуру приймаються громадяни України та інших країн, які мають вищу освіту на рівні спеціаліста/магістра. Зарахування до докторантури – за результатами співбесіди.

Докторанти навчаються і готують до захисту роботу за програмами і планами, які відповідають як державним стандартам, так і міжнародним вимогам до якості дисертацій.

Під час навчання докторанти отримують допомогу з боку висококваліфікованих наукових співробітників Академії.

Докторантам надається першочергове право публікацій основних висновків і положень дисертаційного дослідження в спеціалізованих наукових виданнях : «Наукові праці МАУП», «Наше право», «Європейські перспективи».

Докторанти МАУП мають можливість брати участь у наукових конференціях, семінарах та інших заходах, які проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом з питань менеджменту, економіки, психології, соціології, права, тощо.

При успішному захисті докторанту присуджується науковий ступінь доктора філософії (Ph.D)/доктора наук з відповідної спеціальності і видається диплом міжнародного зразка.

Згідно з міжнародними Конвенціями рекомендується компетентним органам країн, які підписали ці Конвенції або приєдналися до них, визнавати диплом доктора філософії (Ph.D)/доктора наук як документ, який надає його власнику право здійснювати професійну діяльність відповідно з науковим ступенем, зазначеним в дипломі.