special

Спеціальності та спеціалізації

11

Психологія

 • Практична психологія

 • Медична психологія

 • Арт-психологія

Менеджмент

 • Економіка та управління бізнесом

 • Медичний та фармацевтичний менеджмент

22
33

Управління персоналом та економіка праці

 • Міжнародна економіка та управління персоналом

Маркетинг

 • Міжнародний бізнес та маркетинг

 • Міжнародний маркетинг та реклама

2
4

Фінанси, банківська справа та страхування

 • Міжнародна економіка та фінанси

 • Міжнародна економіка та банківська справа

Облік і оподаткування

 • Облік, аналіз  і аудит

5
6

Соціологія

 • Соціологія управління та паблік рилейшнз

Право

 • Комерційне та трудове право

7