Денна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання

БАКАЛАВР 4 роки

БАКАЛАВР
(з дипломом молодшого спеціаліста іншої галузі знань)

3 роки

БАКАЛАВР
(з дипломом молодшого спеціаліста відповідної галузі знань за винятком напрямів підготовки психологія)

2 роки
МАГІСТР
(за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста відповідної галузі знань)

1 рік 6 місяців
МАГІСТР
(за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста невідповідної галузі знань)

1 рік 6 місяців
МАГІСТР
(за освітньо – науковою програмою на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста зі споріднених напрямів / спеціальностей)

1 рік 6 місяців

Заочна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання

БАКАЛАВР

4 роки 6 місяців

БАКАЛАВР за спеціальностями психологія, менеджмент
(спеціалізація медичний та фармацевтичний менеджмент)

4 роки

БАКАЛАВР (з дипломом молодшого спеціаліста іншої галузі знань)

3 роки 6 місяців

БАКАЛАВР з дипломом молодшого спеціаліста невідповідної галузі знань за спеціальностями психологія, менеджмент
(спеціалізація медичний та фармацевтичний менеджмент)

3 роки

БАКАЛАВР
(з дипломом молодшого спеціаліста відповідної галузі знань за винятком напрямів підготовки психологія)

2 роки 6 місяців

МАГІСТР
(за освітньо – професійною програмою на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста відповідної галузі знань)

1 рік 6 місяців

МАГІСТР
(за освітньо – професійною програмою на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста невідповідної галузі знань)

2 роки

МАГІСТР
(за освітньо – науковою програмою на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста зі споріднених напрямів / спеціальностей)

1 рік 6 місяців