Детальніше

З 12 липня 2017 року по 7 серпня 2017 року триватиме набір на денну та заочну форму навчання.
Дні відкритих дверей 27.05; 24.06; 25.07; 23.09; 21.10; 11.11.

Детальніше

Якщо Ви не здали ЗНО...

Детальніше

Можливість навчання за програмами вишів Польщі, Кіпру

icon_college_planning  Психологія

Психологи мають широке коло професійної діяльності у різних сферах виробництва, освіти та виховання, у закладах освіти, науково-дослідних інститутах, у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення, управління підприємством, обслуговування, правоохоронних та військових органах, центрах працевлаштування.

icon_college_planning Менеджмент

Фахівець за спеціальністю «Менеджмент» готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах. підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

icon_college_planning Управління персоналом та економіка праці

Фахівець з управління персоналом і економіки праці може працювати в сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри, стратегії управління персоналом підприємства та соціального розвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників.

icon_college_planning Маркетинг

Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у торгівельних організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових та рекламних фірмах, вони планують маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках.

icon_college_planning Фінанси, банківська справа та страхування

Економіст за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» готується до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів; банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

icon_college_planning Облік і оподаткування

Фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин. Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки, адже фінансову звітність ведуть всі компанії, що займаються комерційною діяльністю.

icon_college_planning Соціологія

Фахівець із соціології — це організатор соціальної діяльності, здатний розробляти й реалізовувати соціальні проекти, він залучає для цього різні суспільні ресурси; конфліктолог, що вміє вести переговори, вишиковувати комунікативний процес із клієнтом, здійснювати посередницьку та консультаційну діяльність, сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій.

icon_college_planning Право

Диплом із права дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в установах юстиції та суду,правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, займати посади юрисконсульта, інспектора митної,кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАГСу.