Відбувається набір на заочну форму навчання

Графік проведення “Днів відкритих дверей” у 2019 році: 23 лютого, 23 березня, 20 квітня, 18 травня, 22 червня, 13 липня, 21 вересня, 19 жовтня, 16 листопада 

При оплаті у День відкритих дверей —
знижка 20 % на суму платежу.

Можливість навчання за програмами вишів
Польщі

Психологія

Психологи мають широке коло професійної діяльності у різних сферах виробництва, освіти та виховання, у закладах освіти, науково-дослідних інститутах, у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення, управління підприємством, обслуговування, правоохоронних та військових органах, центрах працевлаштування.

Менеджмент

Фахівець за спеціальністю «Менеджмент» готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах. підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

Економіка/Управління персоналом та економіка праці

Фахівець з управління персоналом і економіки праці може працювати в сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри, стратегії управління персоналом підприємства та соціального розвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників.

Маркетинг

Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у торгівельних організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових та рекламних фірмах, вони планують маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках.

Фінанси, банківська справа та страхування

Економіст за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» готується до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів; банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Облік і оподаткування

Фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин. Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки, адже фінансову звітність ведуть всі компанії, що займаються комерційною діяльністю.

Право

Диплом із права дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в установах юстиції та суду,правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, займати посади юрисконсульта, інспектора митної,кадрової, податкової служби, спеціаліста органів РАГСу.

Соціальна робота

Фахівець із соціальної роботи – це організатор соціально – правової діяльності, координатор роботи, пов’язаної з наданням гуманітарної та правової допомоги соціально – незахищеним членам громади, він надає своєчасну соціально – правову допомогу та соціальні послуги особам / сім’ям, дітям, молоді; співпрацює з громадськими об’єднаннями, установами та організаціями у наданні соціально – правових послуг.